Kære kommende gymnasieelev

Rektor Gitte Harding Transbøl hejser, traditionen tro, flaget med den første student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se og lyt til rektors tale på vores orienteringsaften den 17. januar 2018 her

Se og lyt til hele arrangementet i DGI-Byen fra orienteringsaftenen her

Se film om Rysensteen (lavet af Johannes, 3d) her 

Kære ansøger til gymnasiet.

Velkommen til Rysensteen Gymnasiums oplysningsmateriale. Denne del af hjemmesiden giver dig viden om de generelle betingelser for optagelse på stx, men især de særlige tilbud, vi kan give dig på Rysensteen Gymnasium. 

Rysensteen Gymnasium er et både traditionsbundet og progressivt gymnasium, der ligger ”down-town” København i hjertet af Vesterbro. Gymnasiet er et ”Campus” med lokaler i både Brune og Hvide kødby, med al idrætsundervisning i DGI-byen og en gammel hyggelig hovedbygning lige ved Halmtorvet. Som elev på Rysensteen skal man flytte sig gennem skoledagen og bliver derved en del af det pulserende Vesterbro.

Skolen rummer nu ca. 1000 elever og mere end 100 medarbejdere. Vi er derfor mange i ofte ret begrænsede lokaler. 

På Rysensteen Gymnasium stiller vi krav til eleverne. Mange nye elever har med stor tilfredshed givet udtryk for, at det er en befrielse at blive udfordret fagligt og engagere sig i et læringsmiljø, hvor det er en selvfølge at få så meget som muligt ud af undervisningen. Det skal perspektiveres af, at vores grundlæggende antagelse er, at den bedste læring finder sted i et trygt miljø. Derfor har vi specielt fokus på opbygningen af en stærk klassekultur, der kan fungere både som en faglig og en social enhed, hvor respekt for den enkelte og fællesskabet er i fokus. For at understøtte det fællesskab, vi lægger så stor vægt på samtidig med de faglige ambitioner, har vi i år indført fire værdibegreber, som tilsammen danner NORA. NORA står for Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed. Med disse begreber i bagagen er det lettere altid at opføre sig både aktivt i undervisningen OG hensynsfuldt over for fællesskabet. Vigtigt i tider, hvor individualismen kan tage overhånd.

Rysensteen Gymnasium har en godkendt international profil som vi kalder Global Citizenship Programme. Ved siden af den almendannelse som alle STX i Danmark tilbyder, har vi på Rysensteen særligt fokus på det internationale perspektiv. På Rysensteen får alle klasser fra de starter i 1.g tildelt en partnerskole et sted i verden. Undervisningen vil gennem gymnasieforløbet inspireres af partnerskolelandet, så når alle klasser i 3.g drager på studietur til partnerskolen og bor privat hos elever herfra, er alle elever velforberedte på det kulturmøde, de oplever. Programmet vil i de fleste tilfælde også rumme besøg af klassen fra partnerskolen, hvorfor alle elever skal kunne tilbyde et ”homestay” af 5 til 7 dages varighed.  Global Citizenship Programme er understøttet af et tæt samarbejde med Københavns Universitet og Det Tekniske Universitet ligesom vi stadig udvider vores samarbejde til det private erhvervsliv. Gennem programmet lærer man som elev at netværke og bygger derved bro til sin videregående uddannelse.

Ud over dette arbejde i studieretningen har vi på Rysensteen et vidtforgrenet talentprogram, som kan understøtte elever med stort potentiale (link). Jeg skal her omtale det gedigne internationale talentprogram, som blandt andet rummer Model European Parliament og Model Unites Nation - 2 simulationsprojekter, hvor unge fra hele verden mødes og på engelsk drøfter nogle af de store udfordringer, der findes i verden. Mange af rysensteenerne bruger denne mulighed for ekstra uddannelse - og alle deltager i RYSMUN, som foregår i 2.g med deltagelse af mange delegationer fra vores partnerlande. 

Ved siden af undervisningen rummer Rysensteen en urskov af forskellige udvalg, som man kan engagere sig i. 

Elevrådet har  en stor interesse for rigtig mange elever. I mange klasser er der ”kampvalg” om de to pladser, som alle klasser har. Demokratiet fylder meget her. Men også mange andre udvalg trives i bedste velgående. 

Et af de største er Musical-udvalget, der hvert år skaber den mest fantastiske forestilling på helt egen hånd. Andre udvalg samles om interesser som film, litteratur, brætspil, kagebagning og smørrebrødsspisning mm.

På Rysensteen forventer vi kort sagt, at man involverer sig i sin gymnasietid. At man tager medansvar for beslutninger og påtager sig sine demokratiske pligter gennem uddannelsen. Derfor har vi også for alle klasser indlagt såvel retorik-moduler som demokrati-moduler som en del af årsplanen. 

Meld dig til en besøgsdag, hvis du vil vide mere om vores skole, eller læs mere på linkene i menuen til venstre. Og ring gerne, hvis der er noget du er i tvivl om inden ansøgningsfristen 1. marts. Søger du Rysensteen Gymnasium som 1. prioritet, så husk at skrive mindst en alternativ studieretning på din ansøgning, så vi kan tilbyde dig plads på en studieretning, som du ønsker dig. Vi arbejder nemlig med studieretningen og Global Citizenship fra første skoledag. 

I håb om  at du gennem disse oplysninger føler dig velinformeret om, hvad vi har at tilbyde på Rysensteen Gymnasium, og hvad vi forventer af dig, hvis du bliver elev på vores skole.

Alt skulle gerne ligge i skolens motto:

Du skaber Rysensteen
Rysensteen skaber dig
Sammen skaber vi fremtiden

Bedste hilsner

Gitte Harding Transbøl
Rektor