Bestyrelse

Alumneforeningens bestyrelse

 

Formand:

Jesper Nygaard, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Nuværende administrerende direktør for Realdania

 

Næstformand:

Astrid Læssø, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Partner i  konsulentvirksomheden BETA og medlem af Rysensteen Bestyrelse

 

Medlem:

Jakob Dreyer, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Sprogofficer i Arabisk

 

Medlem:

Anna Worm Høeg Danielewicz, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem:

Johanna Sorgenfrei Mac Dalland, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem:

Mads Laursen Vig, lærer på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem: 

Gitte Harding Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

 

Deltagende nuværende elev:

Julie Alexandra Bech Nosch, nuværende elev på Rysensteen Gymnasium