Bestyrelse

Alumneforeningens bestyrelse

Formand: Jesper Nygaard, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium og nuværende administrerende direktør for Realdania

Medlem: Gitte Harding Transbøl, rektor Rysensteen Gymnasium

Medlem: Astrid Læssøe, partner i konsulentvirksomheden BETA og medlem af Rysensteens Bestyrelse

Medlem: Jakob Dreyer, sprogofficer i arabisk og tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Medlem: Mads Laursen Vig, Lærer på Rysensteen Gymnasium

Medlem: Anna Danielewiecz, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Medlem: Johanna Macdalland, nuværende elev på Rysensteen Gymnasium