Betaling af studieture m.m.

På Rysensteen Gymnasium får alle nye elever tilsendt et girokort. Girokortet sættes til betalingsservice i banken og fungerer på den måde som en opsparingsordning. Beløbet på den månedlige betaling afhænger af destinationen og skal betales over 23 måneder. Beløbet er baseret på sidste års studierejser.

Hvis der ikke ønskes en betalingsserviceaftale i banken er det vigtigt:

• at kun én forælder betaler pr. tilsendt girokort.
• at der betales med det girokort, som vedrører den aktuelle måned.

Der vil løbende blive lavet opgørelser over indbetalingerne. Hvis der er uoverensstemmelser vil skolen tage kontakt til den pågældende elev - via Lectio. Tilbagebetalinger ved udmeldelse vil ske i udgangen af måneden.


Er der yderligere spørgsmål i forbindelse med betaling af studieturen, kan Louise Berthelsen kontaktes på tlf. 31354845 eller på mail lbe@rysensteen.dk