Musik på Rysensteen

Musik A, engelsk A

I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge – analysere og forstå, for musikken belyses fra alle vinkler, fra den kreative bredde til den dybdegående forståelse. Musik og engelsk vil i kombination være med til at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompetencer – og en solid faglig ballast. Den vil skærpe din lydhørhed, udvikle dine samarbejdsevner og styrke din kulturelle bevidsthed. Med denne studieretning vil du møde det internationale perspektiv med såvel en sproglig og en kulturel viden kombineret med en samfundsforståelse.

 

Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk 

https://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/?gym=stx&Engelsk=A&Samfundsfag=B&Tysk%20forts%C3%A6ttersprog=B

 

Musik A og engelsk A med samfundsfag BTimer i 1gTimer i 2gTimer i 3gTimer i alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130 115335
Idræt C505050150
TyskB/franskB fortsætter100100 200
Matematik C125  125
Fysik C75  75
Kemi C75  75
3. naturvidenskabelige fag C 75 75
Samfundsfag B75125 200
Musik A75 125 125325
Naturvidenskabeligt grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Naturvidenskabeligt valgfag/matematik C > B  125125
Valgfag C  7575
Timer i alt8458357902470