Sprog på Rysensteen

Engelsk A, spansk A, med tysk f B eller fransk f. B

Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk eller fransk udgør kernen i denne studieretning. Den brede sprogbeherskelse vil give mulighed for at udforske kulturer og kontinenter og skabe forståelse for politik, kunst, kultur og samfund især i de engelsk- og spansktalende lande verden over - fra Madrid til Mexico - fra London til Los Angeles. Efter tre år, hvor du hver dag har beskæftiget dig med at udtrykke dig - sprogligt og sagligt  - vil du være godt rustet til at begå dig internationalt.

 

Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk  

https://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/?gym=stx&Engelsk=A&Spansk=A&Tysk%20forts%C3%A6ttersprog=B

Spansk A, engelsk A med drama Btimer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.I alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
Begyndersprog spansk A100100125325
2. sprog (tysk/fransk) B100100 200
Matematik C125  125
Fysik C75  75
Kemi C 75  75
3. naturvidenskabelige fag C 75 75
Drama B755075200
Samfundsfag C75   
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab   7575
Studieretningsprojekt  5050
Naturvidenskabeligt fag/matematik C > B  125125
Timer i alt8708107902470