Georg Brandes

Georg Brandes, Georg Morris Cohen Brandes, 4.2.1842-19.2.1927, dansk kritiker og litteraturforsker. Georg Brandes kom fra et jødisk grossererhjem i København og lagde an til en nobel universitetskarriere med magistergrad som 22-årig. Men han havde en modsiger i maven. 

Debutbogen Dualismen i vor nyeste Philosophie (1866) angreb efterromantikkens officielle sammentænkning af tro og viden, og inspireret af forholdet til en kvinde, der levede i et tyrannisk ægteskab, oversatte han John Stuart Mills kampskrift Kvindernes Underkuelse (1869) med et krigerisk forord. 

Redaktionel note:

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til: 

Den store danske - Georg Brandes