Hal Koch

Hal Koch, 6.5.1904-10.8.1963, dansk teolog og kirkehistoriker; søn af Hans Koch (1867-1949), g.m. Bodil Koch og far til Dorte Bennedsen.

I 1932 vandt Hal Koch international anerkendelse med sin disputats om Origenes og hans forhold til platonismen; efter konkurrence ansattes han i 1937 som professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet.

Ved siden af sin faglige virksomhed var Hal Koch en fremtrædende deltager i den politiske og sociale debat. Hans stærkt besøgte Grundtvigforelæsninger kort efter den tyske besættelse i 1940 førte til hans valg som formand for Dansk Ungdomssamvirke. I denne egenskab udfoldede han en omfattende foredrags- og skribentvirksomhed til forsvar for dansk demokratisk tradition (fx Hvad er Demokrati?, 1945) og til støtte for den forhandlingspolitik, som den danske regering førte over for tyskerne 1940-43.

Redaktionel note:

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til: 

Den store danske - Hal Koch