Indmeldelse i Rysensteens ALumneforening

Et livslangt medlemskab koster 200 kr. Indmeldelsen sker ved, at du udfylder og sender nedenstående blanket og betaler på 

Mobilepay nr: 53743558.

Husk at skrive alumneforening i tekstfeltet på mobilpay.