2a

Globaliseringens udfordringer med musik B

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B, musik B

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning – særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Valgfag: 

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et løft fra C til B-niveau: fysik, naturgeografi , kemi, idræt eller af et løft fra B til A-niveau: musik, matematik, tysk eller fransk

2a

2016a Samfundsfag A og engelsk A med matematik B og musik B
timer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
2. sprog TyF el FrF B100100 200
Matematik B125125 250
Fysik C75  75
Naturgeografi C75  75
Kemi C  75 75
Samfundsfag A75125125325
Musik B75 125 200
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C   7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C   7575
Timer i alt8458857402470