2b

Verdenssprog og teater

Engelsk A, spansk A, dramatik B med tysk f B eller fransk f. B

Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk eller fransk - suppleret af kreativitet og kultur i faget dramatik udgør kernen i denne studieretning. Den brede sprogbeherskelse vil give mulighed for at udforske kulturer og kontinenter og skabe forståelse for politik, kunst, kultur og samfund især i de engelsk- og spansktalende lande verden over - fra Madrid til Mexico - fra London til Los Angeles. Efter tre år, hvor du hver dag har beskæftiget dig med at udtrykke dig - sprogligt og kropsligt, sagligt og æstetisk - vil du være godt rustet til at begå dig internationalt.

Valgfag i 3g: ét obligatorisk valgfag (mod ansøgning to valgfag)

  • Et naturvidenskabeligt fag skal løftes fra C til B-niveau: matematik, fysik, biologi eller kemi
  • Efter ansøgning kan eleven vælge at løfte tysk eller fransk fra B- til A-niveau

2b

2016b Spansk A, engelsk A med drama Btimer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.I alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
Begyndersprog spansk A100100125325
2. sprog (tysk/fransk) B100100 200
Matematik C125  125
Fysik C75  75
Biologi C  75 75
Kemi C 75 75
Drama B755075200
Samfundsfag C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab   7575
Studieretningsprojekt  5050
Naturvidenskabeligt valgfag C > B  125125
Timer i alt8708107902470