2e

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A, Engelsk A, matematik B

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark og i engelsksprogede lande verden over, og dermed får du en bedre forståelse for de sammenhænge og muligheder der er skabt med de seneste års globalisering. De engelskkundskaber du får på A-niveau, vil give dig gode muligheder for at klare dig internationalt. Globalisering er en af den moderne verdens og fremtidens store, spændende udfordring. Det naturvidenskabelige løft i 3.g er for hele klassen fastlagt til naturgeografi.


Valgfag i 3g: et valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C>B løft: drama, musik, Idræt, religion, fysik, kemi eller et B>A-løft: matematik eller fransk

2e

2016e Samfundsfag A og engelsk A med matematik Btimer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gi alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
2. sprog fransk B100100 200
Matematik B125125 250
Fysik C75  75
Naturgeografi B 75 125200
Kemi C75  75
Samfundsfag A75125125325
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt 845 8357902470