2t

Science og bioteknologi

Matematik A, bioteknologi A og fysik B

På Bioteknologi er de røde tråde: Genteknologi og arvelighed – Miljø og ressourcer – Statistisk modellering.

I denne studieretning vil du lære at beskrive og forstå hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et vidensamfund . Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle og etiske emner vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund og hvilken betydning den har for globaliseringen.


Valgfag i 3g: et valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C>B løft: musik, drama, Idræt, samfundsfag, eller af et B>A-løft: engelsk, fysik, kemi, tysk eller fransk

2t

2016t Matematik A og biotek A med fysik Btimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
2. sprog(tysk/fransk) B100100 200
Matematik A125115135375
Fysik B75125 200
Biologi C 75 75
Kemi C75  75
Biotek A 95155250
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt8458657602470