3c

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning – særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Valgfag i 3g: to valgfag

  • Et fag skal løftes fra C til B-niveau: Musik, drama, fysik, naturgeografi , kemi, idræt, religion. Dette kan erstattes af løft fra B til A-niveau: matematik, tysk eller fransk
  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et løft fra C til B-niveau: Musik, drama, fysik, naturgeografi , kemi, idræt, religion eller af et løft fra B til A-niveau: matematik, tysk eller fransk

3c

2015c Samfundsfag A og engelsk A med matematik B
timer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
2. sprog TyF el FrF B100100 200
Matematik B125125 250
Fysik C75  75
Naturgeografi C 75 75
Kemi C75  75
Samfundsfag A75125125325
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C > B  125125
Valgfag C   7575
Timer i alt8458357902470