3d

Globaliseringens udfordringer

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark og i engelsksprogede lande verden over, og dermed får du en bedre forståelse for de sammenhænge og muligheder der er skabt med de seneste års globalisering, ikke mindst i Kina. De engelskkundskaber du får på A-niveau, vil give dig gode muligheder for at klare dig internationalt. Globalisering er en af den moderne verdens og fremtidens store, spændende udfordring.

 

Valgfag i 3g: et valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C>B løft: drama, musik, Idræt, religion, fysik, kemi eller naturgeografi eller et B>A-løft: matematik

3d

2015d Samfundsfag A og engelsk A med matematik B og kinesisk A
Timer i 1gTimer i 2gTimer i 3gTimer i alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130 115335
Idræt C505050150
Kinesisk A (2. sprog)100100 125335
Matematik B125 125 250
Fysik C75  75
Kemi C75  75
Naturgeografi C 75 75
Samfundsfag A75125 125325
Drama/musik C75  75
Naturvidenskabeligt grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt8458357902470