3s

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark og i engelsksprogede lande verden over, og dermed får du en bedre forståelse for de sammenhænge og muligheder der er skabt med de seneste års globalisering. De engelskkundskaber du får på A-niveau, vil give dig gode muligheder for at klare dig internationalt. Globalisering er en af den moderne verdens og fremtidens store, spændende udfordring.

 

Valgfag i 3.g: to valgfag

  • Et fag skal løftes fra C til B-niveau: Musik, drama, fysik, naturgeografi , kemi, idræt, religion. Dette kan erstattes af løft fra B til A-niveau: matematik, tysk eller fransk
  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et løft fra C til B-niveau: Musik, drama, fysik, naturgeografi , kemi, idræt, religion eller af et løft fra B til A-niveau: matematik, tysk eller fransk

3s

2015s Samfundsfag A og engelsk A med matematik B
timer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90130115335
Idræt C505050150
2. sprog TyF el FrF B100100 200
Matematik B125125 250
Fysik C75  75
Naturgeografi C 75 75
Kemi C75  75
Samfundsfag A75125125325
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C > B  125125
Valgfag C   7575
Timer i alt8458357902470