3y

Science og innovation

Matematik A, fysik A, kemi B

På Science og innovation er de røde tråde: Rummet og rumforskning – Energiforsyning – Kommunikation og datasikkerhed.

Denne studieretning har fokus på det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret kreativt til at udforske naturens love. I vores moderne sciencelokaler vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på.

Du vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi og når du selv udforsker naturen ud fra dine egne udtænkte eksperimenter.. Du vil få en ny forståelse for din omverden og hvilken indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet. Gennem ekskursioner og samarbejde med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og udland pirres din nysgerrighed, og du vil få mulighed for at teste dine kundskaber i nationale og internationale konkurrencer og workshops.


Valgfag i 3g: et valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C>B løft: drama, musik, biologi, Idræt, samfundsfag eller af et B>A løft: engelsk, kemi, tysk eller fransk.

3y

2015y Matematik A og fysik B med kemi Btimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
2. sprog (tysk el. fransk) B100100 200
Matematik A125125125375
Fysik A7595155325
Biologi C 75 75
Kemi B75125 200
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb60  60
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt 8458757502470