3z

Krop og kultur

Matematik A, samfundsfag A med idræt B

I denne studieretning kobles fagene matematik, samfundsfag og idræt. Disse fag kan hver for sig og i samspil belyse forskellige aspekter af det moderne menneskes selvforståelse.

Vi ser nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur - og på emner som fx doping og folkesundhed - både i tal og ud fra etiske aspekter. Idræt er et fag der vægter den praktiske såvel som teoretiske del af kropslig viden. Mens både matematik og samfundsfag belyser krop og kultur gennem fx statistik, statistiske tests, økonomiske modeller og forskellige typer af ulighedsmål. I et globalt perspektiv er livsstilssygdomme en af dette århundredes største sundhedsmæssige udfordringer. I den vestlige verden har vi allerede gennem længere tid kendt til de problemer, der følger af en usund livsstil med rygning, alkohol, dårlig kost og for lidt motion. Men nu oplever også andre lande en stigning i forekomsten af livsstilssygdomme, og truer dermed med store omkostninger, der kan blive et problem for fremtidig udvikling. Er du interesseret i at arbejde med denne type af problemstillinger, vil denne studieretning være noget for dig.

Valgfag i 3g : et valgfag 

  • Et valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Dette kan erstattes af et C>B løft: Musik, drama, religion, kemi, biologi, fysik eller B>A løft: engelsk, tysk eller fransk

3z

2015z Samfundsfag A, matematik A og idræt BTimer i 1gTimer i 2gTimer i 3gTimer i alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B75120 195
Idræt B5075150275
2. sprog (tysk el. fransk) B100100 200
Matematik A125125 125375
Fysik C75  75
Kemi C75  75
Biologi C 75 75
Samfundsfag A75125125325
Drama/musik C75  75
Naturvidenskabeligt grundforløb60  60
     
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt8458507752470