Kong Christian 4

Christian 4., 12.4.1577-28.2.1648, konge af Danmark og Norge fra 1596; søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg, gift 1597 med Anna Cathrine af Brandenburg og 1615 med Kirsten Munk.

Som bygherre satte Christian 4. sit præg på det københavnske bybillede med så markante bygningsværker som Børsen (1619-25), Regensen (1618-28), Rosenborg Slot (1634) og Rundetårn (1642) samt anlægget af bydelene Christianshavn (1618) på en kunstig ø med kanaler og Nyboder (1630'erne) med rækkehuse til flådens mandskab. Endvidere om- og udbyggede han de kongelige slotte Frederiksborg (1602-20), Kronborg og Københavns Slot samt Koldinghus og i Oslo Akershus. Byggestilen, den såkaldte nederlandske renæssance, indførtes af kongens bygmester Hans van Steenwinckel d.æ.

Redaktionel note: 

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til: 

Den store danske - Christian 4.