Kong Frederik d.7 og D.G. Monrad

Frederik 7., 6.10.1808-15.11.1863, konge af Danmark 1848-63; søn af den senere Christian 8. og prinsesse Charlotte Frederikke; gift første gang med prinsesse Vilhelmine, anden gang med Mariane af Mecklenburg-Strelitz og tredje gang med Louise Danner.

Han frasagde sig enevoldsmagten den 22/3 1848 og formåede i martsdagene at fremstå som et folkeligt og nationalt samlingsmærke med en instinktiv fornemmelse for øjeblikkets krav om en på samme tid jævn og kongelig optræden.

Redaktionel note:

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til:

Den store danske - Frederik 7. 

 

D.G. Monrad, Ditlev Gothard Monrad, 24.11.1811-28.3.1887, dansk politiker og teolog, konseilspræsident 1863-64. D.G. 

Monrad formede det første udkast til Grundloven og øvede, skønt afgået som minister i november 1848 og ikke medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, stor indflydelse på forhandlingerne og bidrog til, at de demokratiske principper blev fastholdt i Junigrundloven af 1849.

Redaktionel note: 

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til: 

Den store danske - D.G. Monrad