Lærere i Studievejleder

(CH)
ch@rysensteen.dk
Dansk, Musik, Studievejleder
(JM)
jm@rysensteen.dk
Fransk, Studievejleder, Tysk
(Ho)
ho@rysensteen.dk
Dansk, Engelsk, Studievejleder
(LJ)
lj@rysensteen.dk
Idræt, Samfundsfag, Studievejleder
(LN)
ln@rysensteen.dk
Engelsk, Latin, Studievejleder
(OD)
od@rysensteen.dk
Fransk, Idræt, Studievejleder
(SP)
sp@rysensteen.dk
Samfundsfag, Spansk, Studievejleder