N.F.S Grundtvig

Grundtvig 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig - sådan lyder N. F. S. Grundtvigs fulde navn. Han blev født i 1783 i Udby og døde i 1872 i København. Grundtvig er en betydningsfuld karakter i den danske historie, og han bar mange titler herunder: Teolog, præst, titulærbiskop, forfatter, politiker, filolog mm. De fleste kender dog Grundtvig som salmedigter, da han har skrevet mange og kendte danske salmer såsom: ”Vær velkommen Herrens år” og ”Dejlig er den himmel blå”, disse er blot 2 ud af de ca. 1500 salmer som Grundtvig har nedfældet. Sammen med de mange andre værker han har skabt, kan man roligt kalde ham en af de mest produktive danske forfattere i historien. Ud over sine mange udgivelser oprettede Grundtvig også en retning inden for den kristne kirke, Grundtvigianismen, som er en kristen folkekirkelig retning, der bl.a. bygger på tankegangen ”Menneske først, kristen så” samt at livet er en gave. Vigtigst for Rysensteen er dog Grundtvigs tanker om folkeoplysning og skolen. Grundtvig var meget interesseret i ungdomsuddannelser og oprettede bl.a. højskolebevægelsen, derudover stod hans tanker også bag opbygningen af efterskoler. Grundtvig mente, at skolen ikke kun skulle give faglige kundskaber, men også åndsevner derfor var han stærkt interesseret i ungdomsuddannelser, da han mente, at det var dér, der var størst muligheder for skoling af åndsvæsnet. Han var også af den opfattelse, at undervisning kun med ”døde” ord dræbte elevernes lærelyst, ifølge ham var det, den største synd en lærer kunne begå. Med andre ord mente han, at undervisningen ikke måtte foregå kun med bøger. Et af de midler Grundtvig brugte til at variere undervisning var sang. Det kan også tydeligt ses på efterskoler der ofte har enten sport eller musik i fokus. 

Efterhånden som tiden er gået, har skoler i den grad taget budskabet til sig, og man kan finde mange skoler og gymnasier med forskellige måder at variere deres undervisning. 

 

Den store danske - N.F.S. Grundtvig