NIels Bohr

Niels Bohr, Niels Henrik David Bohr, 7.10.1885-18.11.1962, dansk fysiker og en af naturvidenskabens største personligheder. Niels Bohr var dansk af femte generation og tilhørte en familie med en lang akademisk tradition. Hans oldefars bror var medlem af det norske og det svenske videnskabsakademi. Bohrs farfar var rektor for det von Westenske Institut, en lærd skole i København, og hans far var den fremragende fysiolog Christian Bohr.

 

Redaktionel note:

Tekstens korthed skyldes, at siden er under opbygning. I mellemtiden henvises til: 

Den store danske - Niels Bohr