Russisk besøg

Eleverne foran Nationalmuseet i København

I slutningen af april måned havde 2.s besøg af elever fra partnerskolen i Sankt Petersborg. Eleverne skulle opleve kulturmødet mellem dansk og russisk kultur på nært hold og begge sider var spændte. De første dage bød på introduktion til Danmarks historie, kultur og diskussioner mellem de russiske og de danske elever og disse viste hvilke ligheder og forskelle der er mellem vore to lande. Eleverne fra Rusland blev vist rundt på nationalmuseet af 2.s, var på kanalrundfart og byvandring, samt på udflugt til Helsingør og besøgte derudover undervisningen i forskellige klasser i fagene dansk, AT og engelsk. Besøget lå samtidigt med RysMUN og 10 af de russiske elever deltog i dette, derfor bød besøget på en række ekstra oplevelser ud over de planlagte ture og undervisningen.

De danske elever oplevede de russiske elever som venlige og imødekommende, men også som meget uselvstændige og afhængige, hvilket skabte en del spøjse situationer. 

Men alt i alt var det en berigelse og en spændende oplevelse, tak til elever og forældre i 2.s. for at tage så godt imod russerne - vi glæder os til genbesøget i efteråret og til at opleve den kendte russiske gæstfrihed.

En særlig tak skal desuden lyde til de søde elever fra 1.s, der var så gode at træde til med ekstra husrum til de russiske elever.

 

/2.s og deres lærere