Opgaveformalia

Litteraturliste og -henvisninger

Læs om de formaliakrav, der er til store skriftlige opgaver på Rysensteen.

Billeder i opgaven

på hvadvilduvide.dk finder du vej igennem ophavsretten til frie, gratis billeder i din opgave.