Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard 1813-1855:

Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof gennem tiderne. Han er almindeligt anerkendt som værende den vestlige filosofis første eksistensfilosof. Eksistentialismen er en individualistisk filosofi som sætter fokus på det enkelte menneskes liv og de valg som det står overfor, og den er dermed et opgør med en kollektivistisk og fornuftsdyrkende tankegang.

Kierkegaards filosofi var meget fremsynet, og hans internationale gennembrud kom først i starten af det 20. århundrede.

Èn af Kierkegaards karakterer skriver følgende (under pseudonymet ”assessor Wilhelm i ”Enten-eller”):

Jeg har en gyldig Fordring ligeoverfor Philosophien, saaledes som
Enhver har den... Jeg er Ægtemand, jeg har Børn. Hvad om jeg nu
i deres Navn spurgte den om, hvad et Menneske har at gjøre i
Livet. Du vil maaske smile, i ethvert Tilfælde vil de philosophiske
Ungdom smile ad en Familifader , og dog mener jeg, at det i Sandhed er et forfærdeligt Argument mod den, hvis den Intet har at svare.

Pointen er, at hvis filosofien ikke kan fortælle et almindeligt, konkret menneske hvordan det skal leve sit liv, er den uduelig og ligegyldig. Dette er indbegrebet af en eksistentialistisk tilgang til filosofien.

Hvordan hjælper man mennesker til at være i livet på en autentisk måde uden selv at være systembyggende og filosofisk belærende? Moderne psykologi prøver ofte at få klienten til selv at indse og udtale hvad personens livssituation går ud på, for hvis det bliver på det abstrakte plan, har man i bund og grund ikke forstået sig selv på en dyb måde.
Kierkegaards løsning på problemet var er at skrive en række værker i fiktive personers navne (såkaldte pseudonymer), f.eks. Constantine Constantinius og Johannes de Silentio. Disse fiktive personer gennemlever en faser i livet med fortvivlelse og genvordigheder, og ved at læse om deres liv skulle man kunne spejle og forstå sit eget liv. Pseudonym-forfatterne kunne f.eks. udleve en typisk ”æstetisk”, ”etisk” eller ”religiøs” livskrise.

Kierkegaard må betegnes som en religiøs eksistentialistisk forfatter, men man kan sagtens læse ham og blive inspireret selvom man ikke er kristen. De der opnår at indse livets essens vil da opleve at livets grundvilkår er hjemløshed og fortvivlelse, for Kierkegaard mener at vi har brug for en kristen gud til at kunne udholde livet og tage det alvorligt. De moderne filosoffer der mener at tilværelsen i bund og grund er meningsløs og værdiforladt er i tråd med tanker Kierkegaard gjorde sig for snart 200 år siden.

En moderne læser af Kierkegaard vil finde hans værker vanskelige, men fyldte med litterære og livsfilosofiske guldkorn.

 

Den store danske - Søren Kierkegaard