Studieretningsudbud 2018

Rysensteens studieretningsudbud 2018

På Rysensteen Gymnasium udbyder vi studieretninger inden for alle 4 hovedområder; samfundsvidenskab, science, sprog og musik. På alle studieretninger fortsætter eleverne med de fremmedsprog, som de har haft i grundskolen – engelsk og tysk/fransk. Der vil dog være mulighed for at udskifte tysk/fransk med kinesisk begyndersprog i en af vores samfundsfaglige studieretninger gennem et særligt valg efter grundforløbet. Spansk begyndersprog findes kun i den sproglige studieretning og er et studieretningsfag. Der vil ligeledes være mulighed for at vælge et ekstra A-niveaufag fra start i forbindelse med det samfundsvidenskabelige område, ligesom der også her tilbydes Idræt B som valgfag fra begyndelsen af studieretningsforløbet. Det skal understreges, at 5 A-niveau fag fordrer et fagligt overskud hos eleven.

Fælles for alle studieretninger er, at de lige fra begyndelsen arbejder fokuseret med det internationale perspektiv gennem Global Citizenship Programme. Der er fokus på globale problemstillinger og på kulturforståelse, og alle forberedes til det konkrete kulturmøde med partnerskolen i begyndelsen af 3.g.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet