Samfundsfag og engelsk

SAMFUNDSFAG A OG ENGELSK A

I denne studieretning med samfundsfag A i kombination med engelsk A, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra verdenssproget engelsk, som du har på denne studieretning. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 SA+EN
timer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Samf A75125125325
Engelsk A90120115325
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik B125125 250
Fysik C75  75
Kemi C75  75
Naturgeografi C 75 75
Drama C/ musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  45
Almen sprogforståelse45  45
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Naturvidenskabeligt valgfag C -> B  125125
Valgfag C   7575
Timer i alt8758257902490

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.

Valgmuligheder indenfor denne studieretning:


1. Kinesisk A erstatter tysk eller fransk fortsættersprog B:
Kina er verdens 2. største økonomi, og landet spiller en voksende rolle i det internationale samfund. Landets eksplosive udvikling vil med denne variant af studieretningen blive analyseret gennem samspillet mellem kinesisk A, samfundsfag A og engelsk A. I kinesisk A lærer du at kommunikere med hver femte person i verden. Du vil desuden arbejde med den kinesiske kultur og lære at begå dig i det kinesiske samfund, særligt gennem samarbejdet med vores partnerskole i Hangzhou.

2. Idræt B vælges som valgfag:
Samspillet mellem samfundsfag A, engelsk A og idræt B vil med denne variant give mulighed for at se nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur – og på emner som fx doping og folkesundhed – både i tal og ud fra etiske aspekter. Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teoretiske del af kropslig viden, mens engelsk og samfundsfag belyser krop og kultur gennem fx litteratur, statistik og såvel sociologisk som økonomisk teori. Vi vil også arbejde med livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette århundredes største sundhedsmæssige udfordringer.