Samfundsfag og matematik

SAMFUNDSFAG A OG MATEMATIK A

I denne studieretning med samfundsfag A i kombination med matematik A, bliver du klædt på til at forstå de udfordringer og muligheder, som en globaliseret verden giver gennem arbejde med både politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Danmark og andre lande. Med denne fagkombination vil du blive godt rustet til at tage kritisk stilling til aktuelle emner som meningsmålingers pålidelighed og betydning i forbindelse med fx Trumps valg i USA og det britiske nej til EU. Sammen kan fagene gøre os klogere på de økonomiske sammenhænge og forstå virkningerne af politiske og økonomiske indgreb som for eksempel skattelettelser. Arbejdet med globale problemstillinger, som fx ulighed, er et omdrejningspunkt på studieretningen, hvor vi med matematik kan opgøre ulighedens omfang og med samfundsfag belyse både de økonomiske og sociale konsekvenser.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 SA+MAtimer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Samf A75125125325
Engelsk b90120 210
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik A125125125375
Fysik C75  75
Kemi C75  75
Naturgeografi C 75 75
Drama C/ musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  45
Almen sprogforståelse45  45
Religion C 75 75
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Naturvidenskabeligt valgfag C -> B  125125
Valgfag c  75 
Timer i alt8758258002500

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.

Valgmulighed indenfor denne studieretning:

Engelsk A som valgfag:
I denne variant kombineres engelsk A med samfundsfag A og matematik A. Her vil globaliseringens udfordringer og muligheder blive belyst gennem særlig fokus på den engelsktalende verden og de tidligere britiske kolonier. Engelsk A vil i denne sammenhæng bidrage med at belyse den globaliserede verden ud fra et sprogligt perspektiv ved at være dét gennemgående kommunikationssprog i globale politiske sammenhænge – der arbejdes med fokus på din egen sprogtilegnelse og sprogproduktion