Almen Science

Matematik A, Fysik B og Kemi B - Almen Science

"Denne studieretning er for dig, som har interesse for samspillet mellem matematik og science og samtidig er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig i det hele taget er opbygget. Studieretningen giver dig et fascinerende indblik i både matematikkens verden og det naturvidenskabelige verdensbillede og gør det samtidig muligt for dig at udnytte det matematiske håndværk på mange forskellige måder i de øvrige naturvidenskabelige fag. Du kommer blandt andet til at arbejde med tankevækkende science-eksperimenter, modellering af data fra hverdagen og programmering. Hvad er primtal, og hvad har de med bitcoins og datasikkerhed at gøre? Er det virkelig kræftfremkaldende at ryge? Hvorfor har tigeren striber og leoparden pletter? Kan man lave pålidelige klimamodeller, der er til at stole på? Er der muligt at regne på antal syge i en influenzaepidemi? Hvor stor kan jordens befolkning blive og er der grænser for vækst? Hvordan bygger man egentlig en metro, og på hvilken måde kan den finansieres? Er mobiltelefoner farlige - og hvilket abonnement er billigst? Hvad er sammenhængen mellem solsikke, ananas og det gyldne snit? Hvor mange træk tager det maksimalt at løse Rubiks Cube? Alt det og meget mere kan besvares vha. matematikken og de naturvidenskabelige fag i denne studieretning."

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 MA+Fy+Ketimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik A125125125375
Fysik B75125 200
Kemi B75125 200
Biologi C 75 75
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  60
Almen sprogforståelse45  45
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Obligatorisk B->A løft  125125
Valgfag C  7575
Timer i alt8008757502500

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.