Almen Science

Matematik A, Fysik B og Kemi B - Almen Science

Studieretningen har fokus på at give en generel indføring i det naturvidenskabelige område. Elever på studieretningen vil stifte bekendtskab med fysikfaglige emner som rumforskning og energi og med kemifaglige emner som miljø, etik og bæredygtighed. Studieretningen giver et bredt kendskab til det naturvidenskabelige område og åbner op for forskellige løft til A-niveau inden for både science og sprog.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 MA+Fy+Ketimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik A125125125375
Fysik B75125 200
Kemi B75125 200
Biologi C 75 75
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  60
Almen sprogforståelse45  45
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Obligatorisk B->A løft  125125
Valgfag C  7575
Timer i alt8008757502500

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.