Science og Bioteknologi

MATEMATIK A, BIOTEKNOLOGI A MED FYSIK B SCIENCE OG BIOTEKNOLOGI

Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed – miljø og ressourcer – statistisk modellering. Du vil lære at beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og genteknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken betydning de har for globaliseringen.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 BT+MA+Fytimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik A125125125375
Fysik B75125 200
Biotek A 75155170400
Kemi C75  75
Biotek A 95155250
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  45
Almen sprogforståelse45  45
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt8758307952425

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.