Science og Innovation

MATEMATIK A, FYSIK A MED KEMI B - SCIENCE OG INNOVATION
 

Studieretningen er for dig som har interesse i grundlaget for udviklingen af vores forståelse af Universets historie. Her er der plads til at fordybe sig i naturlovene og forundres over både dagligdags- og ekstraordinære fænomener. Centralt i undervisningen står det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret til kreativt at udforske naturens love og anvende dem i flere programmeringsforløb. Med vores eksperimentelle udstyr vil der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på. Du vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi, og når du selv udforsker naturen ud fra dine egne udtænkte eksperimenter. Du vil få en ny forståelse for din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben har på dig og samfundet. Med Fysik A i studieretningen kommer du tidligt yil at arbejde med komplekse problemstillinger hvor matematiske redskaber er centrale og du vil oparbejde kompetencer til at løse opgaver på videregående naturvidenskabelige uddannelser. 

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 MA+FY+Ketimer 1.gtimer 2.gtimer 3.gI alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk B90120 210
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Matematik A125125125375
Fysik A7595155325
Kemi B 75125 200
Biologi C 75 75
Samfundsfag C75  75
Drama / musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  60
Religion C  7575
Oldtidskundskab C  7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Timer i alt8009209052475

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.