Sprog på Rysensteen

Engelsk A, spansk A med tysk fortsætter B/fransk fortsætter B

Denne studieretning med engelsk A, spansk A og tysk fortsætter B/fransk fortsætter B får du rig mulighed for at udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. Ligeledes er sprog et solidt fundament for at komme til at arbejde med fx kultur, kommunikation, journalistik, oversættelse og forskning efter gymnasiet. Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk, tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesforløb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber. Mens du allerede har et vist kendskab til engelsk og tysk/ fransk fra dine år i grundskolen, møder du et helt nyt sprog – spansk, der bygges op fra grunden. Gennem samarbejdet med vores partnerskole i Madrid får du rig lejlighed til at blive klogere på kultur, historie og samfundsforhold i de spansktalende lande. Og gennem udvekslingsbesøg i Spanien og modtagelse af spanske elever på Rysensteen træner du sproget i naturlige omgivelser.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

2018 SP+ENtimer i 1.gtimer i 2.gtimer i 3.I alt
Dansk A8080100260
Historie A407575190
Engelsk A90120115325
Idræt C505050150
TyskB/FranskB fortsætter100100 200
Spansk A (begyndersprog)100100 125325
Fysik C75  75
Biologi C 75  75
Kemi C 75 75
Matematik C125  125
Samfundsfag C75   75
Drama C/Musik C75  75
Naturvidensk. grundforløb45  45
Almen sprogforståelse45  45
Religion C 75 75
Oldtidskundskab   7575
Studieretningsprojekt  5050
Valgfag C  7575
Valgfag C  7575
Timer i alt9007508402490

NB: De tre sciencefag på C-niveau kan erstattes af 1. et sciencefag C og Fysik B, 2. Fysik C og et sciencefag på C og latin på C, 3. Fysik B og latin C.


Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Profile.