Eksamen 2017 - 1g

Årsprøve i 1g

Eksamen
Alle 1g-klasser aflægger normalt én prøve til studentereksamen – eventuelt ingen. Det er Undervisningsministeriet (UVM), der udtrækker om den enkelte elev skal til prøve – og i givet fald i hvilket fag.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 1g-klasser aflægger to eller tre skriftlige årsprøver eller skriveprojekter (se oversigten nedenfor).

Dansk/historieopgave - DHO
Opgaven skrives 31.maj -2.juni. Opgaven skal forsvares ved en mundtlig prøve i eksamensperioden hos vejleder i det fag, eleven har skrevet DHO i.

Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.

Mulig mundtlig eksamen
1a bi, fy, ma 
1b bi, fy, ma, sa 
1c fy, ke, mu/dr
1d fy, ke, mu/dr
1e fy, ke, mu/dr
1f ng, fy, mu/dr
1u fy, ke, mu/dr
1w fy, ng, mu/dr
1s fy, ng, mu/dr
1t sa, mu/dr 
1x sa, mu/dr
1y sa, mu/dr
1z fy, ke, mu/dr

Skriftlige årsprøver/ skriveprojekter
1a MU, EN, DA, AT-innovation
1b SP, EN, DA, AT-innovation
1c SA, Ma, EN, AT-innovation
1d SA, Ma, KI, EN, AT-innovation
1e SA, Ma, EN, AT-innovation
1f SA, Ma, EN, AT-innovation
1u SA, MA, EN, AT-innovation
1w SA, Ma, EN, AT-innovation
1s SA, Ma, EN, AT-innovation
1t  MA, BT, En, AT-innovation
1x MA, BT, En, AT-innovation
1y MA, FY, En, AT-innovation
1z SA, En, MA, AT-innovation