Eksamen 2017 - 2g

Eksamenstiden venter forude!

 

Eksamen
Alle 2g-klasser får udtrukket mindst et og højst tre fag til afsluttende eksamen – mundtlig og/eller skriftlig. Eventuel skriftlig eksamen offentliggøres 9. maj. Mundtlig eksamen offentliggøres 16. maj.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 2g-klasser har årsprøver som vist i oversigten nedenfor.

Studieretningsopgave (SRO)
2g klasserne skriver studieretningsopgave (SRO) i april måned. Denne prøve er en generalprøve for Studieretningsprojektet (SRP) i 3g.


Mulig mundtlig eksamen
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.


2a    Ty/Fr, re, ke, Sa
2b    ke, re, Ty/Fr
2c    Ma, ng, re, Ty/Fr
2d    Ma, ng, re
2e    Ma, re, Fr
2f     Ma, re, ke, Ty/fr
2u    Fr/Ty, re, ng
2w   Ma, ke, re, Ty/Fr
2s    re, Ma, ke, Ty/Fr
2t     En, Fy, Ty/Fr
2x    En, Fy, Ty/Fr
2y    En, Ke, bi, Ty/Fr
2z    En, bi, re, Ty/Fr


Mulig skriftlig eksamen
2a    Ingen
2b    Ingen
2c    Ma
2d    Ma
2e    Ma
2f     Ma
2s    Ma
2t    En
2u   Ingen
2w   Ma
2x    En
2y    En
2z    En


Skr. årsprøver
2a    DA, EN, MU
2b    DA, EN, SP
2c    DA, EN, SA
2d    DA, EN, SA, KI
2e    DA, EN, SA
2f    DA, EN, SA
2w   DA, EN, SA
2u   DA, ENG, SA, MA
2s    DA, EN, SA
2t    DA, MA, BT
2x    DA, MA, BT
2y    DA, MA, FY
2z    DA, SA, MA