Amnesty-udvalget

Vi er den lokale Amnesty gruppe på Rysensteen, som er tilknyttet Amnesty International Danmark. Vi holder forskellige kampagner i løbet af året, der alle handler om menneskerettigheder. De seneste par år har vi bl.a. ført “My Body, My Rights”-kampagnen, om at et “ja” til kaffe ikke også er “ja” til sex. Vi laver bl.a. underskriftsindsamlinger, hænger plakater op, og får speakers ud til events - f.eks. havde Amnesty en transkønnet ude på Rysensteen i forbindelse med vores kampagne for transkønnedes rettigheder. For tiden er vi meget optagede af vores flygtningekampagne, der handler om, at alle har ret til et liv med værdighed, sikkerhed og tryghed. Vi er ikke et udvalg med et medlemsloft, så alle er mere end velkomne til at komme, og hjælpe til!