Island - Reykjavik

Verzlunarskóli Íslands 

Partnerskole for x-klasserne

Samarbejdet med det islanske gymnasium Verzlunaskóli Íslands er etableret via en kontakt blandt forældregruppen på Rysensteen. I foråret 2011 havde vi besøg af en mindre delegation af lærere og ledere fra skolen, som var meget interesseret i et samarbejde under Rysensteens Global Citizenship Programme. I foråret 2012 sendte vi så en delegation af ledelse og lærere til Island for at cementere aftalen. Siden da har der foregået gensidige udvekslinger med homestay årligt.

En af de ting, der har været ekstra spændende for biotek-klassen, har været muligheden for at lære mere om Islands enestående genbank, men også om den særegne islandske natur.

Læs mere om Verzlunaskóli Íslands på skolens hjemmeside.