Jeppe Nielsen Wernberg

Uddannelseschef

jnw@rysensteen.dk

Faglig dannelse

 • Holdoprettelse
 • Eksamen
 • Valgfag
 • IT i fagene
 • Pædagogiske tiltag

Kvalitetssikring

 • Evalueringer og feedback-strukturer
  resourceregnskab
 • ETU
 • 2.g klasserne
 • GDPR og styring af IT
 • Hjemmeside
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Historie
 • Samfundsfag
 • Oldtidskundskab
 • Erhvervsøkonomi
 • Retorik
 • Filosofi