Almen studieforberedelse (AT)

Almen studieforberedelse, normalt kaldet AT, er ikke et selvstændigt fag, men derimod en ramme for tværfagligt samarbejde. AT afsluttes med en obligatorisk mundtlig eksamen med skriftligt oplæg i form af en synopsis.

I løbet af de tre gymnasieår har man en række AT-forløb, hvor mindst to fag arbejder sammen om et emne. Fagene inddeles i tre hovedområder, humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab, og i de fleste AT-forløb, vil mindst to hovedområder være repræsenteret.

Målet med AT er, at man får indsigt i fagenes og hovedområdernes metoder og lærer at kombinere forskellige fag og faglige metoder til belysning af et givent emne/problem. Til AT-eksamen skal man være i stand til at kunne vælge to relevante fag i forhold til at belyse et selvvalgt problem og diskutere dette valgs muligheder og begrænsninger. Sideløbende med AT-forløbene har man timer i retorik og videnskabsteori, som skal understøtte de egentlige AT-forløb.