Festudvalget

Festudvalget arrangerer skolens elevfester (ekskl. Gallafesten) og arbejder altid på at forbedre elevernes oplevelse. Udvalget mødes i spisepausen hver tirsdag for at diskutere de kommende fester og organiserer for eksempel oppyntning, oprydning, tema, musik, indkøb, garderober, billetsalg, promovering samt økonomi. Udvalget samarbejder desuden tæt med skolens ledelse og administration for at sikre at festerne afholdes gnidningsfrit og i overenstemmelse med skolens værdigrundlag. 

Modsat mange andre steder har Festudvalget på Rysensteen ingen formand: Medlemmerne tager selv ansvar og træffer i fællesskab beslutninger på demokratisk vis.

Festudvalget kan kontaktes via deres Facebookside, hvor meget af den interne kommunikation også håndteres.

Skolens festudvalg
Skolens festudvalg