HHF

Kommissorium for HHF

 

 

Formål

HHF har ansvar for at drøfte rammerne for Rysensteens fremtidige strategi herunder udvikling af profil og pædagogisk udvikling.

 

Mål

  • At følge arbejdet i organisationen og producere forslag til eventuelle justeringer

  • At drøfte prioriteringer af indsatsområder for Rysensteen herunder forsøgsarbejde og fondsansøgninger

  • At drøfte fremtidige kompetenceprogrammer for lærerne

  • At drøfte netværksstrategier for Rysensteen

 

Handleplaner

  • Drøfter løbende de fire udvalgs arbejde for at sikre strategi og koordinering og kvalitetssikring

  • Evaluerer arbejdet i organisationen med henblik på, om strukturen er hensigtsmæssig for arbejdet med strategi 2015-20

  • Drøfter lærernes kompetenceprogram med henblik på implementering og udmøntning

  • Drøfter udbud af studieretninger

  • Kommer med initiativer til at styrke Rysensteens brand, herunder Global Citizenshipprogrammet

  • Understøtter skolens arbejde med netværksopbygning

 

 

Medlemmer af HHF 2017/18

Ledelsen

Rektor, Gitte Transbøl

Kvalitetschef, Tomas Westh Nørregaard

Pædagogisk udviklingschef, Julie Rørdam Thom

Studiechef, Lene Schjødt

Chef for Global Citizenship Programme, Anders Schultz

 

Tillidsmand, Mikael Stenvang

Formand for Skolekulturudvalget, Johanne Larsen

Formand for GCP-udvalget, Katja Svan

Formand for Pædagogisk/didaktisk udvalg, Dorthe Rasmussen Kjær

Lærerrepræsentant i MIO, Lene Walther

Formand for Kvalitetssikringsgruppen, Lasse Jensen