Ansatte i ledelse

gt@rysensteen.dk

Opgaver

 • Strategi
 • Økonomi
 • Overordnet personaleledelse
  herunder ansættelser og opgavefordeling
 • Bestyrelsesstyring
 • Politisk kommunikation

Faggruppeledelse

 • Matematik
 • Fysik
 • Idræt
 • Informatik
 • Musik

 

jnw@rysensteen.dk

Faglig dannelse

 • Holdoprettelse
 • Eksamen
 • Valgfag
 • IT i fagene
 • Pædagogiske tiltag

Kvalitetssikring

 • evalueringer og feedback-strukturer
  resourceregnskab
 • ETU
 • 2.g klasserne
 • GDPR og styring af IT
 • Hjemmeside
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Historie
 • Samfundsfag
 • Oldtidskundskab
 • Erhvervsøkonomi
 • Retorik
 • Filosofi

ls@rysensteen.dk

Almen dannelse

 • Digital dannelse
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • Overgang fra grundskole
 • NORA

Opgaver

 • Elevoptag
 • 1.g-klasserne
 • Grundforløb
 • Politikker
 • Studievejlederne og eksterne samarbejder vedr. understøttelse
 • Årsplan
 • Personaleledelse herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Studievejlederne
 • Kinesisk
 • Spansk
 • Tysk
 • fransk
 • Naturgeografi
 • Psykologi
 • Kemi
 • Bioteknologi
 • Biologi

as@rysensteen.dk

Global dannelse

 • Kommunikation med partnerskoler
 • Ekstern kommunikation om global dannelse og genbesøg
 • Progressionsplan
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse

Opgaver

 • 3.g-klasserne
 • Innovation
 • Klima
 • Personaleledelse
  herunder opgavefordeling

Faggruppeledelse

 • Engelsk
 • Religion
 • Dansk
 • Drama
   

nf@rysensteen.dk

Faglig dannelse

 • Leder af styregruppen for Faglig Dannelse
 • Koordination mellem Almen, Global og Faglig dannelse.
 • Koordination af pædagogiske og didaktiske udviklingstiltag
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • DHO, SRO og SRP
 • Videnskabsteori
 • Faglig Formidling
 • 130timers-puljen, herunder skriveværksteder og Løvfald
 • Feedback (mundtlig+skriftlig)
 • Læringslog
 • Formaliahjemmesiden
   

la@rysensteen.dk

Almen Dannelse

 • Leder af styregruppen for Almen Dannelse
 • Koordination mellem Almen,Global og Faglig Dannelse
 • NORA
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • Kontakt til elevudvalg
 • Koordinering og afholdelse af sociale arrangementer målrettet elever
 • Digital dannelse som helskoleprojekt 
 • IT-intro

Skolekultur

 • Kommunikation og fællesskaber
 • Frivillighed
 • Sundhed og trivsel
 • Talent
 • 1.g Intro 

mbl@rysensteen.dk

Global Dannelse

 • Leder af styregruppen for Global Dannelse
 • Koordination mellem Almen, Global og Faglig Dannelse
 • GCP-progressionsplan og -metro
 • Pædagogisk udvikling og vedligeholdelse af GCP-aktiviteter
 • Koordinering og afholdelse af kurser for lærere i forbindelse med introduktion og evaluering af GCP-forløb
 • Koordination af skolens klima og miljøtiltag
 • Kulturforståelse
 • GCP-dag(e)
 • GCP-praktikker
 • Kommunikation med samt briefing og debriefing af lærere omkring GCP-rejser og genbesøg
 • Innovation
 • Udgivelse af litteratur om global dannelse