Økonomimedarbejder Louise Skou Berthelsen

lbe@rysensteen.dk

- Studietursopkrævning og -regnskab
- Kreditorbogholderi               
- Refusioner vedr. specialpædagogik støtte (SPS)