Dorthe Espersen

Studiesekretær

de@rysensteen.dk

  • Elevadministration
  • GSK-administration
  • Terminsprøver
  • Studieretningsprojekt
  • Eksamen