Sprog

Medlemmer: DK (projektleder), LBo, WL, MJS

Projektgruppens opgave er at styrke sprog på Rysensteen. Eleverne gøres bevidste om karrieremuligheder, netværk og hvordan faglige og personlige styrker opnås gennem udbredt kendskab til sprog og kultur. Projektgruppen står for særlige arrangementer og sørger for, at eleverne på skolen bliver oplyste om og deltager i talentudvikling og sprogkonkurrencer i ind- og udland. Gruppen inddrager elever i de events og frivillige arrangementer, som tænkes gennemført. Sproggruppen forpligter sig til at søge fondsmidler til at dække diverse udgifter i forbindelse med sprogrejser, konkurrencer mv.

Projektgruppens opgaver for året

  • Inddragelse af faggrupperne samt to halvårlige besøg, hvor der diskuteres motivation, strategier og feedback
  • Afvikling af sprogdag for 1.g. elever
  • Søgning af fondsmidler; Orientering om konkurrencer, sprogrejser mv. 
  • Etablering af Master Class grupper for særligt dygtige eller motiverede elever
  • Etablering af 4 frivillige sprog arrangementer
  • Koordinering af orienteringsaftens aktiviteter, blandt andet udarbejdelse af pamflet.
  • Koordinering af filmfestivalen, “Den Gyldne GCPard” (tysk/fransk/spansk/kinesisk).
  • Opfølgning på afvikling af årsprøver