Instruktion ved ammoniakalarm i Kødbyen

Beredskabsplan ved ammoniakudslip

Ved større ammoniakudslip i tunnellerne under Kødbyen vil alle lejere automatisk blive varslet via højttalere og telefon.

Varslet fra højttalere har følgende ordlyd:
"Du hører Kødbyens ammoniakalarm. Gå inden døre og bliv inde. Luk vinduer og døre og afvent nærmere besked.”

Denne besked gentages i hele alarmperioden.

Telefonvarslet har følgende ordlyd:
"Du hører Kødbyens ammoniakalarm. Der er sket et ammoniakuheld. Orienter straks personale og gæster, og bed dem om at blive inden døre. Luk vinduer og døre og sluk for ventilationsanlæg".
Telefonvarslet vil blive gentaget, indtil lejer har reageret på opkaldet. Der vil komme en ny opringning, som afblæser alarmen.