Formativ Feedback

Projektbeskrivelse for projektgruppen formativ feedback

Medlemmer: NF, PRL, AF, Br  

Projektgruppens opgave er at fortsætte arbejdet med tegn på læring fra skoleåret 2016/17 med et skærpet fokus på den formative feedback ift både skriftlighed og mundtlighed. Projektgruppen omkring formativ feedback vil i skoleåret 2017/18 fokusere på at understøtte feedback-arbejdet i faggrupperne med fokus på feedback/rettestrategier på mundtlig og skriftlig læring. Der vil også blive fulgt op på fagenes arbejde med progressionsmodeller fra skoleåret 2016/17 med skærpet fokus på skabe tydelige øverum og prøverum i undervisningen. 

Projektgruppens opgaver for året 

  • understøttelse af fagenes arbejde med feedback-strategier på elevernes læring med udgangspunkt i fem feedbackkategorier, se her.

  • Faglig formidling (FO), der skal skærpes (og slankes), så det understøtter krav til skriftlighed i alle fag. FO op til SRO og SRP skal i højere grad målrettes fagene. 

  • Opfølgning på fagenes progressionsmodeller i relation til prøverum/øverum - fokus på at udvikle og understøtte didaktiske og pædagogiske rammer, der peger væk fra nulfejlskultur med dog fortsat med tydelige mål for læringen.