Frivillighed

Projektbeskrivelse for projektgruppen Frivillighed

Medlemmer: La, BFR, Li 

Projektets formål er at styrke elevernes handlekompetence i en GCP-ramme. Der arbejdes på at fremme elevernes sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde bl.a. gennem samarbejde med lokale og internationale organisationer.

Projektet går på "to ben":

  • Det ene ben tager udgangspunkt i en”bottom –up-strategi”, hvor Rysensteens elever deler ud af egne erfaringer med frivilligt arbejde og giver afsæt til udvikling af idéer til små eller store frivillighedsprojekter. De forskellige muligheder beskrives og synliggøres for alle skolens elever i en overskuelig struktur.
  • Det andet ben arbejder med etableringen af faste kontakter med humanitære og mellemfolkelige organisationer i egentlige Skoleprojekter". I skoleåret 2015/2016 arbejdes der på at etablere fast kontakt til 4 større organsationer med mulighed for at give Rysensteens elever mulighed for adgang til frivilligt arbejde.

Projektet har i skoleåret 2016/2017 igangsat følgende initiativer:

  • Planlægning og gennemførelse af et kombineret frivilligheds- og talentarrangement d.6. oktober med deltagelse af forskellige frivillighedsorganisationer med henblik på at synliggøre mulighederne for deltagelse i frivilligt arbejde.
  • Lancering af en frivillighedskonkurrence for alle 2.g klasser i efteråret 2016.
  • Etablering af en oversigt over organisationer på skolens hjemmeside, der giver mulighed for deltagelse i frivilligt arbejde.

 

Projektgruppens medlemmer