Alkohol og almendannelse

Indsendt af admin den 19.08.2016

Alkohol og almendannelse – sejhed og mod med NORA i baghovedet.

Et nyt skoleår er i gang. Glade nye 1.g-elever har indtaget skolen og 2. og 3. Eleverne er kommet mere modne tilbage efter en lang sommerferie. Forventningerne er store. Fællesskabet med den nye årgang skal skabes. Og midt i alle disse ungdommelige spændinger drog Rysensteens elever fredag d. 12. august til Dyrehaven for at ha´ det sjovt under åben himmel. 

Dyrehavearrangementet er en lang tradition - startede spontant for mere end 15 år tilbage af skolerne lige omkring Dyrehaven -  men er efterhånden eskaleret til at være mødestedet for mange københavnske gymnasier. Ikke alle år er det gået lige godt. Der har fx været efterladt et gedigent bjerg af affald flere gange. Så Skov- og Naturstyrelsen har de seneste år etableret retningslinjer for arrangementet, som de fleste deltagende gymnasier er med til at formidle til eleverne. Også Rysensteen Gymnasium. Det drejer sig fx om forbud mod flasker, så der ikke kommer glasskår, forbud mod åben ild og forbud mod musikanlæg. Alt sammen for at skåne dyrene. Der er samtidig etaberet en affaldsordning, og lavet aftaler om, at gymnasierne skal møde med oprydningshold næste morgen. Og – der er samaritter til stede sammen med politi og SSP-medarbejdere samt en del medarbejdere fra Skov- og Naturstyrelsen. Alle for at tjene en sikkerhed for de unge. Men – trods alle disse gode intentioner løb arrangementet i år løbsk. 

Fordi det tiltrak også mange andre unge end de gymnasieelever, det henvendte sig til. Men – også fordi der simpelthen blev konsumeret alkohol i en grad, der ikke er set før. 14-15 kom på hospitalet, hvoraf nogle kom på intensivafdelingen med promiller på 4,0. Og ca. 180 blev behandlet af samaritter på stedet. Nogle af disse havde røget eller taget stoffet sammen med indtagelse af alkohol.  Sundhedspersonalet på Hvidovre hospital udtaler, at de aldrig før har set SÅ svære alkoholforgiftninger og råber ”vagt i gevær”. 

På Rysensteen Gymnasium tager vi hændelserne MEGET alvorligt. Ikke fordi vores elever har gjort sig særligt negativt bemærket – tværtimod var netop vores oprydningshold blandt duksene. Men - en af vores nye 1.g-elever har svævet mellem liv og død på grund af en voldsom alkoholforgiftning. Legen er blevet til alvor. Og det her går ikke. Vi må tage afstand fra fremtidige arrangementer som Dyrehavefesten, hvor tusindvis af unge overlades til sig selv med hovedtemaet ”indtagelse af alkohol”. Én elev i så stærk fare er én for mange!

Vi har i en række år arbejdet intenst for at styrke elevernes fællesskab uden brug af alkohol. De første dage for 1.g-erne laver vi eftermiddagsarrangementer uden alkohol for at modvirke ”fastlighederne” i Kongens Have, der også er blevet en tradition. Vi har – selvfølgelig - for længst indført alkoholfrihed på 1.g-hytteturene, som foregår i de første uger. Der er ligeledes bogstavmiddage for studieretningerne i løbet af september, som også er alkoholfri, ligesom mange arrangementer i løbet af skoleåret er gjort eksplicit alkoholfri. Og det går rigtig fint. 

Men – vi har selvfølgelig en udfordring, fordi der i den danske ungdomskultur er en trend om, at det er sejt og modigt ”at drikke sig i hegnet” eller have været ”mega stiv”.  

Hændelserne i Dyrehaven bør tages som et ”wake-up call” for både forældre, ungdomsinstitioner og sundhedsvæsen. Hvidovre hospital har allerede taget fat ved at sende et brev til alle gymnasier, hvoraf det klart fremgår HVOR farligt overdrevet alkoholindtagelse er. Personalet tilbyder deres hjælp med at holde oplæg på gymnasier – det er et rigtig godt tiltag. Men vi på gymnasierne må også påtage os vores ansvar. Mange af os har allerede gjort en masse. Det har vi også på Rysensteen. Og ironisk nok har vi netop i år sat endnu mere fokus på det ved fx at sætte temaet på dagsordenen på 1.g-hytteturene under titlen ”Fest med stil”. Men det er ”det lange seje træk”. Der skal gøres meget mere. I dialog med eleverne og selvfølgelig i samarbejde med forældrene, som fortsat har et ansvar frem til at eleverne fylder 18 år.

På gymnasierne sejler vi op imod en indbygget forståelse hos nye 1.g-elever om, at man skal kunne drikke sig ”megastiv”, når man går i gymnasiet. Det skal vi til livs. Det er farligt. Det er torskedumt. Det er nedbrydende for det fællesskab, som vi præcis prøver at styrke. 

Vi er SÅ taknemmelige for, at fredagens fest i Dyrehaven ikke kostede menneskeliv. Jeg er helt sikker på, at der blandt de 8.000 er mange, der virkelig har haft det sjovt. Men jeg er også helt sikker på, at der blandt de 8.000 er langt flere end de knap 200 omtalte, der har haft forfærdelige tømmermænd – også psykologiske. Fordi de har gjort noget i alkoholens tåger, som de ville have ønsket, de ikke havde gjort. En træls måde at starte et skoleår på. 

På Rysensteen har vi smøget ærmerne op for at tage livtag med udfordringen med ungdomskultur og rusmidler. Vi VAR allerede i arbejdstøjet – sammen med mange super ansvarlige elever. Men hændelserne i fredags ansporer os til at styrke vores indsats. For at påvirke vores unge til at skabe fællesskaber, hvor det seje og modige er at kunne sige fra. At passe på sig selv. Men også at passe på hinanden. 

Vi har sidste år indført NORA som ramme for adfærden på Rysensteen. Det står for begreberne Nysgerrighed – Ordentlighed – Rummelighed og Ansvarlighed. Det gælder i en hver form for fællesskab – både i undervisningen og under alle de arrangementer, som er en del af almendannelsen på Rysensteen. Og med NORA i baghovedet må vi bruge skoleåret på at understøtte fællesskaber uden alkohol og styrke et brand omkring sejhed og mod med en helt anden adfærd end tidligere.