Almendannelse og drukkultur

Indsendt af admin den 17.08.2017

August er over os og massevis af nye 1.g-elever har påbegyndt deres gymnasieuddannelse.

Og stort set AL presse desangående handler om druk!!! Det er DYBT beklageligt. Men sikkert også nødvendigt. For de seneste år er ritualerne omkring denne opstart af nye 1.g-elever generelt blevet vildere og vildere – for sidste år at kulminere med en fest i Dyrehaven, hvor flere hundrede elever skulle have assistance på grund af umådeholdent og dybt risikabelt druk - enkelte var sågar livstruede. Det må simpelthen ikke ske igen.

Vi har siden festlighederne sidste år med involvering af daværende elever arbejdet intenst også på Rysensteen Gymnasium for at skabe nye rammer for en inkluderende og fællesskabsstyrkende intro uden dette umådeholdne fokus på alkohol OG uden nedgørende putteritualer, der for mig at se OGSÅ er gået fuldstændig over gevind.

Rysensteens nye 1.g-elever startede onsdag d. 9/8, og sammen med 52 super engagerede introelever fra 2.g og 3.g samt 26 lige så engagerede teamlærere afvikledes 3 introdage, som sluttede fredag med et flot eftermiddagsprogram for både 1.g og 2.g, hvor der blev leget,minglet, grinet og spist sandwich og delt en enkelt øl eller to. I et fællesskab der hvilede på ligeværd og rummelighed.

I denne uge er fagligheden så kommet på skemaet også for 1.g-eleverne. Men fællesskabet understøttes fortsat – med en fælles morgensamling mandag, med det nye tiltag ”åbne vinduer” onsdag eftermiddag, hvor alle ryssere mødes omkring et tema eller blot til hygge. Og fredag møder alle 1.g-eleverne så alle 3.g-eleverne til et modul, hvor de mingler og taler om livet som gymnasieelev på Rysensteen. Der er derfor fortsat stort fokus på, at de nye 1.g-elever tages hånd om i fællesskabet af ryssere.

Og nu er det så, at Dyrehavearrangementet løber af stabelen fredag d. 18/8 (flyttet en uge fra sidste år) – et arrangement, som vi indtil sidste år faktisk støttede op om som skole, og som vi nu med arme og ben anmoder vores kompetente og dejlige elever om IKKE at bakke op om.

Fordi det alene er hypet som et nedgørende puttearrangement, hvor man skal drikke sig i hegnet eller drikkes i hegnet. Det er absolut ikke et værdigt fællesskab at understøtte. Det er livsfarligt. Det er latterliggørende af hele grupper. Det er simpelthen ikke almendannelsen i gymnasiet værdigt.

Vi har på Rysensteen orienteret vores 1.g-elevers forældre om, at vi IKKE bakker det op, og fået en overlæge fra akutafdelingen på Herlev til at fortælle om konsekvenserne af festen sidste år. Vi orienterede ligeledes alle vores 2.g-forældre sidste skoleår – EFTER Dyrehavefesten – om at vi ikke mere kan støtte op om aktiviteten, og at det helt og holdent er et forældreansvar, hvis de unge mennesker alligevel deltager.

Foreningen Danske Gymnasier har i år ligeledes taget absolut afstand.Det er mit inderlige håb, at alle Rysensteens elever fredag d. 18/8 finder andre måder at styrke deres fællesskab på end at gå i Dyrehaven. I rammer, hvor alkohol og rituelle nedgørelser af alle de nye gymnasiekammerater ikke er fokus for samværet, men derimod glæde, leg og tillidsfuldt samvær.

Jeg ønsker alle vores rysensteenere en rigtig god kommende weekend – og håber at de glæder sig til det alkoholfrie arrangement RYSKILDE, som elevrådet afvikler sidst i august SAMT ikke mindst årets introfest på skolens fødselsdag, hvor alkohol udskænkes i trygge rammer på skolen. 

 

Bedste hilsner
Gitte