Engagementskultur

Indsendt af admin den 22.01.2013

På Rysensteen Gymnasium er engagementet i højsædet. Både for lærere, elever, ledelse og administration. Her er det forventet, at man strammer sig an og gør det bedste man kan. Både fagligt i undervisningen og i skolekulturen udenfor undervisningen. Dermed tager alle et medansvar for det undervisningsmiljø vi har på skolen. Derved styrkes den almendannelse, som er hele krumtappen i det almene gymnasium STX.

Vi har siden 2008 arbejdet ud fra læringsvisionen : 

”Vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære.”

En vision, der gælder for både ledelse og administration, lærere og elever. Vi har ambitioner – både på egne og alles vegne. Alle skal nå så langt, som det nu er muligt for den enkelte at nå. Med de kompetencer man har. Vi skal udvikle en gymnasieskole med de stærkeste betingelser for læring – både i undervisningen og i miljøet omkring undervisningen. Og for at dette skal lykkes, skal både mulighederne og engagementet være til stede.

Derfor arbejder vi intenst for en strategi, der sikrer, at alle elever – ud over en gedigen faglig undervisning i dagligdagen – også får nogle udvidede almene kompetencer med i bagagen som student fra Rysensteen Gymnasium.

For det første får alle elever udviklet en international kulturel forståelse gennem arbejdet med vores ”Global Citzenship Programme”. Arbejdet med partnerskolerne og det internationale perspektiv, som man arbejder med på studieretningerne giver det boost til almendannelsen, som globaliseringsudfordringerne kræver af vores elever, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Alle lærere på Rysensteen har siden sommeren 2011 taget denne udfordring på sig.

Arbejdet med ”Global Citizenship Programme” indebærer ud over det konkrete samarbejde med partnerskolerne også nær kontakt til universiteterne, og fungerer derved som en slags brobygning til videregående uddannelser. Vi arbejder ligeledes med at skabe kontakter til virksomheder, som arbejder internationalt i de regioner, hvor vore partnerskoler ligger, for også at opbygge en kulturel forståelse for de udfordringer, der følger af markedets globalisering.

Men også enkeltelever har mulighed for at udvikle deres internationale perspektiv som elever på Rysensteen. Vi har gennem de seneste år arbejdet intenst med både Model European Parliament (MEP) og Model United Nations (MUN) og mange af vores elever får en kæmpe udfordring og oplevelse ved at deltage her. Vores lille Haag-udvekslingsprogram for 12 1.g-elever er sammen med vores Dortmundudveksling for tyskelever et målrettet tilbud om at komme tæt ind i kulturen og samarbejde med elever fra en anden kultur end den danske.

Ved siden af disse internationale tilbud har vi gennem de seneste år også boostet talenttilbud indenfor forskellige faglige områder. Rysensteen er naturligvis med i Akademiet for talentfulde unge (ATU), hvor vi hvert år sender mange til optagelse, men desværre kun får omkring 10 pladser (i år var der 22, der søgte) Men så kan man i stedet deltage i Danske Sciencetalenter, A-lympiade i matematik, Georg Mohr-konkurrencen eller forskellige sprogkonkurrrencer. 

Også essaykonkurrencer eller filmkonkurrencer har de seneste år tiltrukket nogle af Rysensteens elever. Og – faktisk har vores deltagende elever vundet en hel del 1.-pladser.

Hvorfor er det vigtigt, at tilbyde Rysensteens elever at deltage i disse tilbud og konkurrencer? Det er det, fordi vi skal leve op til visionen om, at ALLE SKAL LÆRE! For nogle er der rigeligt med udfordring i den daglige undervisning med også ”Global Citizenship Programme”, men for andre med et stort fagligt overskud skal der skabes mulighed for at få ekstra udfordringer. 

Jeg har mødt holdninger, der tager afstand fra en sådan prioritering. Det tager vi roligt på Rysensteen. Selvfølgelig skal vi OGSÅ bruge mange kræfter på at støtte elever med faglige problemer. Det gør vi gennem lektieværksteder, ekstraundervisning og studievejledersamtaler. Og elever med større psykiske udfordringer bliver selvfølgelig også understøttet.

Men Danmark skal OGSÅ leve af de elever, som blomstrer ved større udfordringer. Og det skal vi som gymnasium sørge for at give dem mulighed for gennem deres gymnasietid. Også udenfor skolens rammer.

Når det er sagt, så er det OGSÅ vigtigt, at engagementsmiljøet på gymnasiet understøttes af forskellige aktiviteter, der foregår på skolen på tværs af klasser. Derfor støtter vi varmt op om elevudvalg som elevrådet, musicaludvalget og alle mulige andre åbne udvalg, som stimulerer til fællesskab på Rysensteen. Også disse udvalg skærper de deltagende elevers almene kompetencer. Fx er jeg dybt imponeret over de demokratiske adfærdsmønstre, som helt naturligt findes blandt Rysensteens elever, og den målrettede struktur som elevrådet arbejder indenfor. Ligesom jeg er dybt imponeret over, hvordan stærkt engagerede elever år efter år magter at skabe en musical, som helt og holdent er produceret af dem selv. Med op mod 70-80 aktive deltagere.

Rysensteens motto er:

Du skaber Rysensteen
Rysensteen skaber dig
Sammen skaber vi fremtiden

På Rysensteen tillader vi os at stille krav til vores elever. Ét helt væsentligt krav: man skal engagere sig – både i undervisningen og i de muligheder udenfor undervisningen, som man er tiltrukket af. Alle skal engagere sig, og derved være med til at tage et medansvar for, at vi som gymnasium kan leve op til vores vision:

”Vi står på tæerne. Alle skal lære”

Vi glæder os til at byde næste generation af engagerede rysensteenere velkomne. De har mange generationer af tidligere engagerede rysensteenere at læne sig op ad. Og det skal vi værne om!

Gitte Harding Transbøl - januar 2013